Anadolu16.com

En acil ve en önemli sorunumuz: Riba Faiz

09.04.2024
A+
A-

En önemli ve en acil çözülmesi gereken sorun Riba (Faiz)’dır. Bütün dikkatimizi buraya verelim. Bu konuya odaklanalım. En büyük ve en önemli strateji; ülkemizi ve müslümanları, Allah’a ve Peygambere harp olan, girdiği yeri yakıp yok eden, emekleri yerle yeksan eden riba faiz belasından kurtarmak için çalışmaktır. Dikkatimizi dağıtmayalım, tartışmaları bırakalım, kardeşliğimizi yeniden tesis edip, bütün enerjimizi bu önemli sorunun çözümüne harcayalım. Bu sorun çözülürse ekonomi de düzelir, enflasyon da düzelir, işsizlik de azalır, birçok kronik sorun ortadan kalkacaktır.

FAİZ GİDERLERİMİZ

Türkiye yılda 100 milyar dolardan fazla faiz borcu ödeyen bir ülke. Devlet, özel sektör ve bireysel olarak herkes kredi ve kredi kartlarına gırtlağına kadar borçlu. Küresel faiz lobisine bağımlı bir halde, modern köle olarak yaşıyoruz. Öncelikle bu kronik sorunu kalıcı çözmeliyiz. Bu köklü sorun çözülürse, diğer sorunlar da kolayca çözülecektir. Çözüm; Asrın Ahiliği Farklı Çözüm; Allah rızasına uygun, üretimi ve adil paylaşımı esas alan faizsiz helal ticarettir.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ETKİLENİYOR

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler; küresel döviz, faiz, ilaç, gıda, silah, teknoloji ve enerji lobisine bağımlı hale getiriliyor. Yapılan bütün mal ve hizmetler faizi ödemeye bile yetmemektedir. Bu nedenle üretime ve helal ticarete dayalı, Faizsiz ve Vade Farksız Ekonomi Modeli acil ve en önemli bir ihtiyaç olarak, asrın ahiliği farklı çözüm Faizsiz Ekonomi Modeli ile İslam iktisadı yeniden uygulamalıdır.

ÜRETİMİ VE HELAL TİCARETİ ESAS ALAN FAİZSİZ ORTAK PAZAR

Üretimi esas alan, bütün helal sektörleri kapsayan, serbest piyasada alıcı ve satıcıların arz ve taleplerini hiçbir engel olmadan sunabildiği, değerlemenin ürün veya altın ile yapıldığı, emtia, hizmet üretimi, gıda ve tarım ürünlerinin dağıtımı, değişimi gibi takas yöntemi veya direk üreticiden tüketiciye ürünlerin sunulduğu, faiz ve vade farkının olmadığı “Medine Ortak Pazarı” gibi bir ortak pazar oluşturulabilir. Medine pazarı sayesinde Peygamber Efendimiz (SAV) bir kaç yıl da Yahudi tüccarların baskısını kolayca kırmıştı. Bu yöntemi yeniden uygulayabiliriz.

ASRIN AHİLİK TEŞKİLATI UYGULANMALI

Ülkeler,  pandemi ile ağırlaşan ekonomik tablo ile IMF ve Dünya Bankası gibi küresel yapılara mahkûm edilmektedir. Bu nedenle ülkeler; birlik olup üretime endeksli “Asrın Ahiliğini ve Faizsiz Ticaret Modeli”ni yeniden geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bizim bu konuda köklü bir geçmiş ve yüksek bir tecrübemiz var. “Ahilik Teşkilatları” gibi bir ortak pazar ile günümüzde de mal ve hizmetler üretilerek, arz ve talebi faizsiz ve vade farksız olarak ortak pazara sunularak helal ticaret gerçekleştirilebilir.

MENKUL KIYMET PİYASALARI

Menkul kıymet piyasalarında ise; devlet faizsiz ticareti destekleyerek yasal mevzuatı hazırlar. Merkez Bankası yoluyla bankalara ve piyasaya parayı faizsiz olarak vermelidir. Bankalar, faiz ve vade farkı olmadan yapılan hizmetler için işlem ücreti ile aracılık ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirebilir. Bu sistem; reel sektörlerde ise Kooperatifler Birliği veya Holdingler Birliği, Tüccarlar Birliği gibi sanayici ve iş insanları bir araya gelerek olarak da yapılabilir. Kağıt para yerine değerli madeni altın, gümüş paraya geçilmelidir. Kağıt paranın değeri olmadığı için bizzat kendisi enflasyona sebep olmaktadır. Değerleme altın veya ürün üzerinden yapılmalıdır. İlim adamları, tüccarlar ve devlet bir araya geldiğinde faizsiz bir ekonomi oluşturulabilir. Devlet, faizsiz ticareti denetleyen, düzenleyen ve aksama olduğunda yapıcı müdahale yapan bir konumda olmalıdır.

BORCA VE FAİZE DAYALI MEVCUT SİSTEM

Döviz-Faiz-Enflasyon ve Petro-Dolar sistemi, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ve gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi olarak zorlamakta ve giderek artan bir borç yükü altında ezilmektedir. Borca dayalı, döviz ve faiz çarkı ile bütün kazanımlar, faiz lobisine gitmektedir. Bu kısır döngü, köklü bir model olan Medine Ortak Pazarı ve Asrın Ahilik Ekonomi Modeli gibi üretime dayalı, adil bir ortak pazar üzerinden mal ve hizmetlerin ticareti faizsiz ve farksız olarak yapılabilir. Son dönemde; Faizsiz Ekonomi, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca 1970’lerde “Adil Düzen” olarak önemli bir çalışma yaptı. 54. Hükümette 11 ayda “Havuz Sistemi” ile denk bütçe yapmayı başardı. Bugün iş insanları bir araya gelerek Asrın Ahiliği Farklı Çözüm ile çok daha güçlü bir sistem kurabilir.

YENİDEN İSLAM İKTİSADI FAİZSİZ EKONOMİ

IMF, Dünya Bankası ve konsolidasyona ve moratoryuma gitmemek için “Faizsiz ve Vade Farksız Ekonomi Modeli”ne geçilmelidir. Uluslararası boyutu D-8, İİT, Türk Devletler Teşkilatı, Arap Birliği, ASEAN, İSEDAK gibi, ayrıca devlet ve hükümet, kamu ve özel sektör, iş insanları, sanayiciler organize sanayi bölgeleri ve kooperatifler, odalar, borsalar, girişimciler, yerel yönetimler, üniversiteler, esnaflar, medya ve sivil toplum kuruluşları, ilim-idare-iktisat birlikte uygulamalıdır.

EKONOMİDE KALICI ÇÖZÜM

Bireysel olarak faiz ve faiz (kredi) kartı kullanmayalım. Kullananları da uyaralım, iyiliği emredip, kötülükten sakındıralım. Hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Allah’a ve Peygambere savaş açmak olan, faiz günahından uzak duralım. Esnaflar, imalatçılar, kooperatifler, sanayiciler, ihracatçılar, şirketler ve holdingler olarak bir araya gelerek faizsiz bir ortak pazar kurma zamanı gelmiştir. Ülkemizin, İslam aleminin ve insanlığın, huzuru ve saadeti için, üretime dayalı, helal ticareti ve adil paylaşımı esas alan ‘Farklı Çözüm Ticaret Pazarı’nı kurmak elzemdir, en büyük vazifedir. İslam iktisadı, faizsiz ve vade farksız, helal ticareti esas alan Asrın Ahiliğini Farklı Çözüm Ticaret Pazarı Modeli ile yeniden uygulamalıyız. En acil ve önemli sorun burasıdır. Bütün dikkatimizi ve enerjimizi buraya verelim. Kardeş Ahi olalım. Ümmet olalım. Şahıslar, partiler, tarikatlarla tartışarak cidal ile bir yere varamayız ve bölünür paramparça oluruz. Buraya çok dikkat edelim. Bir araya gelelim, kardeş olalım ve bu illetten bütün müslümanları kurtaracak çalışmaları bir an önce başlatalım.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.